Pediatrik Ameliyat Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019

Pediatrik AmeliyatPediatrik cerrahi, fetüslerin, bebeklerin, çocukların, ergenlerin ve genç yetişkinlerin ameliyatını içeren bir ameliyattır.

Pediatrik cerrahi gerektirebilecek yaygın pediatrik hastalıklar şunlardır:

Konjenital malformasyonlar: lenfanjiyom, yarık dudak ve damak, özofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistül, hipertrofik pilorik stenoz, intestinal atrezi, nekrotizan enterokolit, meconium tıkaçları, Hirschsprung’s, unperfcus unusfc, unrefc
abdominal duvar defektleri: omfalosel, gastrosşizis, fıtıklar
göğüs duvarı deformiteleri: pektus excavatum
çocukluk çağı tümörleri: nöroblastom, Wilms tümörü, rabdomiyosarkom, ATRT, karaciğer tümörleri, teratomlar
Yapışık ikizlerin ayrılması

Paylaş